แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายสนามกีฬาบ้านปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง 5
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายปลวกแดง-วังตาผิน หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายเอื้ออาทร หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 12
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดตั้งบนรถยนต์ หมู่ที่ ๑ 101
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง 113
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) 106
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ ๓ 107
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 113
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านนายชวลิต เสียงดัง พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ 127
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านนายชวลิต เสียงดัง พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ 121