Prev Next

แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ (หนั…

18-03-2564

แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ Read more

ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยวิธีการ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี และอัตราการเปรียบเท…

18-03-2564

ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยวิธีการ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.๒๕๖๓ Read more

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (หนังสือจังหวัดระยอง)

18-03-2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต

11-02-2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด Read more

 

 

 

 

  

  

  
  

  

ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน
สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง
หลวงพ่อโพธิ์
Prev
14-07-2563

ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน

05-12-2562

สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒

29-08-2556

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

29-08-2556

วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง

29-08-2556

หลวงพ่อโพธิ์

Next
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายข้างโรงเรียนอรวิน-บ้านนางเฉลียว หมู่ที่ ๖ 138
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง 134
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายเขากระชาย ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง 128
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าเหมียง-ครัวนายแดง หมู่ที่ ๕ 141
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 527
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม หมู่ที่ ๑ 136
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง 134