Prev Next

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท…

17-02-2564

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ Read more

ประกาศ การโอนงบประมาณณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

17-02-2564

ประกาศ การโอนงบประมาณณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต

11-02-2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

11-02-2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว Read more

                               

                              

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาคารอเนกประสงค์ - ฝายคลองตาเอ๋ หมู่ที่ 4 76
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.อาคารเอนกประสงค์-คลองฝายตาเอ๋ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 65
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพ.ปลวกแดง-๓๒๔๕ (โรงกระทะ) หมู่ที่ ๑,๕ ตำบลปลวกแดง 67
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพ.ปลวกแดง-๓๒๔๕ (โรงกระทะ) หมู่ที่ ๑,๕ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครัวริมคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพยาบาลปลวกแดง-๓๒๔๕ (โรงกระทะ) หมู่ที่ ๑ , ๕ ตำบลปลวกแดง 78
ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอาคารอเนกประสงค์ - ฝายคลองตาเอ๋ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 94