Prev Next

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

05-04-2561

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ Read more

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

05-04-2561

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑)

03-04-2561

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑) Read more

มาบริจาคเบี้ยยังชีพกันเถอะ!!

16-03-2561

มาบริจาคเบี้ยยังชีพกันเถอะ!!

มาบริจาคเบี้ยยังชีพกันเถอะ!! Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปลวกแดง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบบายการบริหาร การปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย ติดตาม งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1432713916790842.1073742641.100001567434130&type=3