Prev Next

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์กา…

25-01-2565

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง Read more

แจ้งกำหนดชำระภาษี-เบี้ยปรับ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย” ประจำปี ๒๕…

24-01-2565

 แจ้งกำหนดชำระภาษี-เบี้ยปรับ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย” ประจำปี ๒๕๖๕

แจ้งกำหนดชำระภาษี-เบี้ยปรับ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย” ประจำปี ๒๕๖๕   Read more

ประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

20-01-2565

ประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น Read more

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้…

18-01-2565

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบีย... Read more

 

 

 

  

  
  
  

  
   

ร้านอาหารเด็ด ตำบลปลวกแดง
สถานที่ไหว้พระ ขอพร  ทำบุญช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๕
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน
สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง
หลวงพ่อโพธิ์
Prev
25-01-2565

ร้านอาหารเด็ด ตำบลปลวกแดง

25-01-2565

สถานที่ไหว้พระ ขอพร ทำบุญช่วงเทศกาลตรุษ…

19-08-2564

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ประ…

14-07-2563

ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน

05-12-2562

สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒

29-08-2556

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

29-08-2556

วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง

29-08-2556

หลวงพ่อโพธิ์

Next

ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง