แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 93
ประกาศยกเลิกแผนค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 93
ประกาศเผยแพร่แผนค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 93
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 103
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 126
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 104
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 120
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔) 121
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔) 118
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔) 195