แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คู่มือการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๑ 3
คู่มือเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับผู้ปกครอง ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๑ 1
การใช้และรักษารถส่วนกลาง อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๑ 2
การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๑ 16
การดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก ประจำปี ๒๕๖๑ 18
คู่มือรู้เท่าทัน โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ประจำปี ๒๕๖๑ 22
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๑ 21
การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี ๒๕๖๑ 17
สรุปผลแบบประเมิน KM ปี ๒๕๖๐ 170
การทำผักดอง 135