แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 18
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 18
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 17
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง (ม.สวนดุสิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 92
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 69
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 66
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 59
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 64