แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 4
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 8
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 8
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 7
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 9
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 5
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 5
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 5
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 5
รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ปลวกแดง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 6