• พิมพ์

รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เข้ารับรางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช    พิธีบรมราชาภิเษก ในพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรมการ    สร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ        ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการ  พลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน จากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่า  ราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง