การขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง