(ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay
ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง