ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบุญมี หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)