ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครัวริมคลอง

หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง