สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๗ (ป้าเล็ก)
หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง