สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายซอย ๖
หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง