สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสัก (ต่อจากเดิม)
หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง