แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 35
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการ อบต. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการ อบต. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายสนามกีฬาบ้านปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง 45
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายปลวกแดง-วังตาผิน หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 40
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายเอื้ออาทร หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 45
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดตั้งบนรถยนต์ หมู่ที่ ๑ 137
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง 142
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) 131
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ ๓ 146