แสดง # 
ชื่อ ฮิต
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตาผิน-สะพาน ๕ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกาญจนวิศิษฐผล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ซอยหลังปั๊ม หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกาญจนวิศิษฐผล หมู่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายธิติมาโฮม-ลุงแกละ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ้งสีทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปู่ยูร - เอส.ซี.วินเลต หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังแขยง ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-ลุงน้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายลุงน้อม (Big-C) หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31