ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง