แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต. ต่อเนื่องระยะเวลา 55 เดือน ฯลฯ 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนสัก หมู่ที่ ๖ 57
ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางเท้า อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 99
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 110
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกลุ่มชากอ้อย ถนนสาย ร.ร.อรวินฯ-บ้านนางเฉลียว อาจรักษา หมู่ที่ ๖ 100
โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต. หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง 128
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าที่ทำการ อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 103
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตากิม-โคซาน หมู่ที่ ๖ 96
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนายสมาน หมื่นสะท้าน หมู่ที่ ๓ 95
ผลการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายวังตาผิน ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 122