แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต. ต่อเนื่องระยะเวลา 55 เดือน ฯลฯ 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนสัก หมู่ที่ ๖ 47
ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางเท้า อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 87
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 98
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกลุ่มชากอ้อย ถนนสาย ร.ร.อรวินฯ-บ้านนางเฉลียว อาจรักษา หมู่ที่ ๖ 89
โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต. หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง 119
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าที่ทำการ อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 92
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตากิม-โคซาน หมู่ที่ ๖ 85
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนายสมาน หมื่นสะท้าน หมู่ที่ ๓ 86
ผลการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายวังตาผิน ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 99