แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณเพ็ญรัตน์ หมุู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตก หมุู่ที่ ๑-๖ ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายทางเข้าหมู่บ้านชากมาลัย หมู่ที่ ๒ 116
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมคู่ บริเวณด้านหน้า อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 108
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมคู่บริเวณด้านหน้า อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 122
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนสายทางเข้าหมู่บ้านชากมาลัย หมู่ที่ ๒ 102
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำภายในซอยทองเก้ากรุ๊ป หมู่ที่ ๕ 110
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 146
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำภายในซอยทองเก้ากรุ๊ป หมู่ที่ ๕ 114
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สี่แยกลุงอุ้ย-เนินกระบก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๕ 110