แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกป่ายาง-อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 116
โครงการปรับปรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน ๔๑๗๔ รย. ของ อบต.ปลวกแดง 117
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านลุงแปะ-หนองก้างปลา(กลังตลาดลุงอ้วน) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔ 131
ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายทางเข้าหมู่บ้านชากมาลัย หมู่ที่ ๒ 111
โครงการก่วางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านนายสุวรรณ คำอิ้ม หมู่ที่ ๓ 107
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ 110
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองหล่อ หมู่ที่ ๓ 98
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 121
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำภายในซอยทองเก้ากรุ๊ป หมู่ที่ ๕ 116
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หลักเกณฑ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวิไล บุญขุนยัง 125