ความหมายของตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน2 ชั้น  มีรูปตัวปลวกสีแดงอยู่ตรงกลางของวงกลมชั้นในมีรูปดาว 6 ดวง6 สีอยู่ด้านบนและมีห่วงวงกลม6 ห่วง6 สีอยู่ด้านล่างของตัวปลวก  มีชื่อย่ออบต.ปลวกแดงอ.ปลวกแดงจ.ระยองล้อมอยู่ในวงกลมรอบนอก

ความหมายของตราประจำอบต.ประกอบด้วย

1.    ตัวปลวกแดงสีแดง  เป็นตัวแทนของพื้นที่มีปลวกตัวสีแดงอยู่เป็นจำนวนมาก

2.    รูปดาว6 ดวง6 สี  เป็นตัวแทนของหมู่บ้านในเขตพื้นที่6 หมู่บ้านโดยแต่ละหมู่บ้านจะมีสีประจำหมู่บ้าน

3.    รูปห่วงวงกลม6 ห่วง6 สีเป็นตัวแทนของ   ความรักความสามัคคีและผูกพันกันของหมู่บ้านในเขตพื้นที่6 หมู่บ้านโดยแต่ละหมู่บ้านจะมีสีประจำหมู่บ้าน  ได้แก่

 

 หมู่ที่1 สีเขียว             หมู่ที่2 สีเหลือง

 หมู่ที่3 สีแดง              หมู่ที่4 สีน้ำเงิน

 หมู่ที่5 สีขาว              หมู่ที่6 สีส้ม