แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปลวกแดง 173
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 211
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ 168
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 154
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒ 159
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 150
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 189
หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 166
ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง 203
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 245