แสดง # 
ชื่อ ฮิต
อบต.ปลวกแดง ขอเชิญร่วมรณรงค์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 105
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 142
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 131
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ 111
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 108
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒ 103
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 104
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 131
หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 112
ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง 145