แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 35
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับประชาชน) 49
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 58
ขอเชิญร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" 60
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปลวกแดง 101
อบต.ปลวกแดง ขอเชิญร่วมรณรงค์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 79
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 91
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 85
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ 77
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 69