ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด