ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ ฯ