ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๒๕-๓-๒๕๖๓)