มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในที่ทำการ อบต.ปลวกแดง