สรุปผลการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เป็น เทศบาลตำบล พร้อมเปลี่ยนแปลงชื่อ