การชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการของกรมการปกครองและกรณีการดำเนินคดีกับผู้นำกลุ่ม(แซะห์) ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงชาวไทยมุสลิม ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์และพิธีอุมเราะห์