ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑