อบต.ปลวกแดง ขอเชิญร่วมรณรงค์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก