ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๖ ก.ย.๖๑)