โครงการประกวดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑