แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 22
รายงานผลการดำเนินโครงการ "อบต.ปลวกแดง พบประชาชน" ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๑ 10
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 25
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก" ประจำปี ๒๕๖๑ 33
โครงการปณิธานความดี จิตอาสาพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑ 27
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) 74
การจัดทำคู่มือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 64
เผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 49
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับประชาชน) 50
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 62