แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 164
ประกาศ การโอนงบประมาณณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 72
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต 251
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว 304
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ ฯ 8
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 29
แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 64
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 49
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 34
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 44