แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๑๘ ตุลาคม ๖๑) 29
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปลวกแดง 29
อบต.ปลวกแดง ขอเชิญร่วมรณรงค์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 18
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 20
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 19
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ 18
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 19
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒ 17
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 15
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 25