แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 0
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง 20
แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ 5
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 35
แจ้งประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง เปิดรับสมัครนักเรียน "ระดับเตรียมอนุบาล" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 10
แจ้งกำหนดการขุดเปิดถนนลูกรังสาธารณะ บริเวณ กม.ที่ 39+085 10
ประกาศผลการประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 22
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ 33
เรือนจำกลางระยอง แจ้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายต้นดอกดาวเรืองจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง 28
ประกาศปรับปรุงคู่มือประชาชน 44