แสดง # 
ชื่อ ฮิต
๘ ความพร้อม “ไปวิ่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 0
ทำความรู้จักฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ในวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 5
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 10
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ของโครงการยกย่องบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 1
หนังสือแจ้งข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4
ประกาศการตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 57
ประกาศเรื่องเกณฑ์การประกวดถ่ายภาพ 9
ประกาศขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 17