แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก 9
โครงการประกวดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 5
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 5
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 7
ปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๘-๖-๕๑) 33
ประชาสัมพันธ์ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 240
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 19
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 14
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 15