แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปผลการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เป็น เทศบาลตำบล พร้อมเปลี่ยนแปลงชื่อ 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) 32
ประกาศเลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง 19
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙/๖๒ 11
แจ้งสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ก่อนทำการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 23
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 22
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 12
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 44
รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 53
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 57