แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 19
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 189
แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 234
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐ 540
กำหนดเปิดสมัยประชุมสภา อบต.ปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๘ 582
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 572
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ 556
การขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 1549
การเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 804
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๕๘ 366