แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 190
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญแรกประจำปี ๒๕๖๓ 104
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 331
แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 369
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐ 694
กำหนดเปิดสมัยประชุมสภา อบต.ปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๘ 797
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 733
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ 719
การขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 2533