แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ 2
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 53
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 140
เรียกประชุมสภาฯ อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 179
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 222
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 236
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 286
กำหนดเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๖๐ 308
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ 471
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ 457