แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 14
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 94
เรียกประชุมสภาฯ อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 146
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 185
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 194
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 230
กำหนดเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๖๐ 252
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ 430
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ 410
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ 488