แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ 29
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 84
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 180
เรียกประชุมสภาฯ อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 218
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 266
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 281
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 334
กำหนดเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๖๐ 347
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ 523
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ 510