แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เรียกประชุมสภาฯ อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 89
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 77
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 170
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 168
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 202
กำหนดเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๖๐ 215
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ 395
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ 385
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ 460
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ 523