แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เรียกประชุมสภาฯ อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 74
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 66
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 152
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 148
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 175
กำหนดเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๖๐ 196
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ 369
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ 363
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ 433
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ 487