แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ 9
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ 13
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ 12
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ 12
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ 11
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ 64
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 116
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 232
เรียกประชุมสภาฯ อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ 270
เรียกประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 300