วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ทำพิธีเปิดโดย นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมพิธีลงนาม MOU ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1421156121279955.1073742628.100001567434130&type=3