วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง

 

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1424787560916811.1073742633.100001567434130&type=3