โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง จัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน ภายใต้โครงการ "ฝึกอบรมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง

 

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1429463397115894.1073742635.100001567434130&type=3