วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปลวกแดง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบบายการบริหาร การปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย ติดตาม งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1432713916790842.1073742641.100001567434130&type=3