วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป อบต.ปลวกแดง นำโดย นางพัชรดา วิทยาลัย หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) LPA ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1436654993063401.1073742644.100001567434130&type=3