ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปลวกแดง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งนโยบบายการบริหาร การปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย ติดตาม งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1677035575692007.1073742807.100001567434130&type=3