ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔