ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

     

Prev Next

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอรับบริการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น ในสถานการณ์การระบาด…

07-05-2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอรับบริการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอรับบริการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  เพียงแสกน QR CODE     ... Read more

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโ…

22-04-2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://pl... Read more

แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ (หนั…

18-03-2564

แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ Read more

ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยวิธีการ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี และอัตราการเปรียบเท…

18-03-2564

ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยวิธีการ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.๒๕๖๓ Read more

 

 

 

 

  

  

  
  

  

ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน
สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง
หลวงพ่อโพธิ์
Prev
14-07-2563

ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน

05-12-2562

สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒

29-08-2556

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

29-08-2556

วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง

29-08-2556

หลวงพ่อโพธิ์

Next