ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยคลิกภาพด้านล่าง 

Prev Next

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17-05-2565

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   Read more

ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหาร…

17-05-2565

ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ... Read more

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช…

27-04-2565

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

30-03-2565

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) Read more

 

 

 

  

  
  
  

  
   

ขนมไทยบ้านคุณยายน้อย
3245 Craft Cafe
ร้านจับพลัดจับผลู Café & Bistro
ร้านอาหารเด็ด ตำรำยำ by ดอกคำแก้ว
ร้านอาหารเด็ด MY YUM
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน
สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง
Prev
06-05-2565

ขนมไทยบ้านคุณยายน้อย

04-04-2565

3245 Craft Cafe

07-03-2565

ร้านจับพลัดจับผลู Café & Bistro

02-02-2565

ร้านอาหารเด็ด ตำรำยำ by ดอกคำแก้ว

25-01-2565

ร้านอาหารเด็ด MY YUM

19-08-2564

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ประ…

14-07-2563

ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน

05-12-2562

สวนสาธารณะ บ้านมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒

29-08-2556

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

29-08-2556

วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง

Next