Prev Next

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

08-11-2562

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

แจ้งประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื…

07-11-2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒   โดยให้... Read more

รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

07-11-2562

รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อ…

30-10-2562

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00