Prev Next

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

03-12-2563

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ Read more

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ในเขตพื้นที่ อบต.ปลวกแดง

01-12-2563

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ในเขตพื้นที่ อบต.ปลวกแดง

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ในเขตพื้นที่ อบต.ปลวกแดง  Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๒๕ พ.ย. ๒๕…

26-11-2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓)   Read more

ประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

11-11-2563

ประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00