Prev Next

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง

24-01-2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง  Read more

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ

24-01-2563

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ   Read more

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

21-01-2563

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  Read more

แจ้งประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง เปิดรับสมัครนักเรียน "ระด…

20-01-2563

แจ้งประชาสัมพันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง เปิดรับสมัครนักเรียน "ระดับเตรียมอนุบาล" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แจ้งประชาสัมพันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง เปิดรับสมัครนักเรียน "ระดับเตรียมอนุบาล" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00