Prev Next

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท…

17-02-2564

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ Read more

ประกาศ การโอนงบประมาณณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

17-02-2564

ประกาศ การโอนงบประมาณณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต

11-02-2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฯ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

11-02-2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว Read more

                               

                              

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง