Prev Next

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

27-11-2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง Read more

ประกาศปรับปรุงคู่มือประชาชน

18-11-2562

ประกาศปรับปรุงคู่มือประชาชน  Read more

มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ราชการ จ.ระยอง

13-11-2562

มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ราชการ จ.ระยอง Read more

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

08-11-2562

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00