Prev Next

รายงานผลโครงการพิทักษ์สถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

25-02-2563

รายงานผลโครงการพิทักษ์สถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลโครงการพิทักษ์สถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  Read more

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

24-02-2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนในศู…

21-02-2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ปลวกแดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ปลวกแดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  Read more

รายงานผลการดาเนินการ โครงการ “เสริมสร้างทัศนคติการมีส่วนร่วมและความสมานฉันท์ในชุ…

18-02-2563

รายงานผลการดาเนินการ โครงการ “เสริมสร้างทัศนคติการมีส่วนร่วมและความสมานฉันท์ในชุมชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00